privacy verklaring

2018 Model Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht (www.verenigingenrecht.nl)

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Krav Maga Den Haag, gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58173250 . Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) de website bezoekt, www.kravmaga-denhaag.nl, www.funfightfit.nl, www.zelfverdedigingdenhaag.nl en www.weerbaarheiddenhaag.nl

(b) lid wordt van onze sport club

(c) contact op neemt via ons contact formulier

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) we maken gebruik van Google analetics en van ‘tracking/sociale media cookies ( door youtube)

(b) adres gegevens, telefoon nummer(s), geboorten datum, email adres, rekening nummer ( indien automatische incasso ) welk soort lidmaatschap u afsluit, voor en achternaam en of u man of vrouw bent

(c) naam en email adres

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) het functioneren van de website, het optimaliseren van de website en voor markening doeleinde

het bijhouden van welke pagina’s daar worden bezocht. Verder….

(b) Door middel van de door u verstrekte persoon gegevens kunnen wij met u communiceren, niuews brieven te versturen ( alleen aan leden),zien wij waar onze leden vandaan komen, onze dienst verlening verbeteren. Ook gebruiken wij deze gegevens voor onze incasso.

(c) Door middel van de door u verstrekte persoon gegevens kunnen wij met u communiceren. Wij gebruiken deze gegevens ook voor feedback doeleinden, zo onze diensten en service te verbeteren.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Bart van de Wiel] via 06-24851352 of info@kravmaga-denhaag.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door [naam organisatie].

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a) desing view, host en website bouwer voor het laten functioneren en verbeteren van de site, voor het functioneren van de login page ( leden pagina op onze website)

(b) Epass, administratie programma ( het bijhouden van de leden administratie, communicatie en deels verwerken van incasso’s)

(c) Nikki online incasso organisatie ( het innen van de contributie)

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze

accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar

aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen